برقکار هزار جریب اصفهان |09307616728

برقکار هزار جریب اصفهان   مرجع ولتاژ یک بلوک عملکردی است که به طور ایده‌آل یک ولتاژ خروجی ثابت مستقل از تاثیرات خارجی از قبیل ولتاژ تغذیه، بارگیری و یا دما را فراهم می‌کند. مراجع ولتاژ معمول که معمولا مورد استفاده قرار می‌گیرند، براساس ولتاژ شکاف نواری سیلیکون (مرجع شکاف نواری)یا شکست معکوس یک دیود… ادامه خواندن برقکار هزار جریب اصفهان |09307616728